top of page

Vi tror - 

 •  på Gud som har skapat allting

 •  på hans son Jesus Kristus

 •  att Jesus har dött på korset för alla världens människor

 •  att Jesus uppstod och lever idag

 •  att den enda vägen till Gud och till evigt liv går igenom Jesus Kristus

 •  att den Helige Ande är ett med Gud Fadern och Jesus Kristus

 •  att vi genom munnens bekännelse och hjärtats tro blir frälsta

 •  att vi genom dopet i vatten får leva ett nytt liv med Jesus

Vi vill - 

 • Vinna människor för Jesus Kristus i vår omgivning, i Vallentuna och i världen.

 • Vårda varandra i en gemenskap som kännetecknas av öppenhet, kärlek, glädje, omtanke och trygghet där alla människor har lika värde, oberoende av kön, ålder, social och kulturell bakgrund.

 • Växa som enskilda personer och som församling där var och en får vara i funktion i sin personliga kallelse, sin personlighet och sina gåvor.

loggasvarttext_edited.png
bottom of page