top of page

1919

Lördagen den 26 april 1919 samlades ca 20 personer i Sursta. De samlade ihop pengar och beslutade att bygga ett kapell för att "en stor skara uti Wallentuna skulle frälsas". Edit Fällt var evangelist och hade en nyckelroll i Surstaverksamheten.

1921

Kapellet i Sursta byggdes. På övervåningen fanns en bostad till Edit Fällt. Lokalen rymde 50 personer. 

1921 den 22 och 23 oktober invigdes den av Lewi Pethrus. Gruppen är en del av Filadelfiaförsamlingen i Stockholm

1944

Surstagruppen köper tomten Rickeby 1:152 i Vallentuna centrum för 3000 kr, detta motsvarade 60 000 kr år 2015. Gruppen består av 30 medlemmar.

1973

Surstagruppen, som nu träffas helt i Vallentuna, har under en tid försökt att bilda en egen församling. men Filadelfia Stockholm vill inte det. Men när gruppen bestämmer sig för att gå samman med Pingstförsamlingen Elim i Täby kyrby går det bra. 

Den 18 mars 1973 bildades Vallentuna Pingstförsamling med 97 medlemmar och pastor Ivan Karlsson som föreståndare.

1979

Tomten som man köpt 1944 har stått obebyggd. Filadelfia har stått som ägare men skänker tomten till Pingstförsamlingen. Inte förrän 1978 fick man bygglov och bygget startade direkt. Helgen 18-19 augusti invigdes den nya Pingstkyrkan i Vallentuna.

2016

16 juni ändrades namnet på kyrkan till Centrumkyrkan Vallentuna.

loggasvarttext_edited.png
bottom of page