top of page


I Centrumkyrkan finns barn, unga
och äldre, alla med olika intressen
men med ett gemensamt -
jesus kristus! 

 

photo-1538300342682-cf57afb97285.jpg
HITTA TRO

Varför finns jag här, vad är meningen med livet?

Någon gång brottas nästan alla med dessa frågor.

Vi tror att människan är skapad av Gud och djupt älskad. 

Vi tror att grunden för varje människas liv finns hos Jesus. Genom att följa honom upptäcker vi vilka vi själva egentligen är. Vi vill vara medvetna följare till Jesus i våra familjer, på arbetsplatsen och i samhället.

När tron på Jesus börjar växa är det naturliga gensvaret att låta döpa sig som visar att nu vill jag vandra i tro på Jesus Kristus.

VÅR VISION

Vi vill

- ge alla möjligheten att hitta vägen till livet

- genom både det vi säger och gör visa på människors lika värde

- ge dem som kommer i kontakt med oss en gemenskap öppen för alla

KYRKA ÄR MÄNNISKOR

Vi är många som kallar Centrumkyrkan för vårt andliga hem, och valt att bli medlemmar. Vägen till medlemskap går via personlig tro och dop. 

VÅR GEMENSKAP

Vår gemenskap är större än kyrkans medlemmar, många trivs runt kaffeborden efter gudstjänsterna, många kommer till Fredax för att det är så kul eller till Spårcafét för att prata en stund.

loggasvarttext_edited.png
bottom of page