top of page
bible-4179472_1280_edited.jpg

Lär känna Fadern

Under bönen och fastan får vi möjlighet att förbli i Guds närvaro, låta Guds Ord forma våra liv och lära känna Herren på ett djupare sätt.

 

Jesus säger: ”Det står skrivet hos profeterna: De ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig.” (Joh 6:45). Gud vill undervisa oss, och när vi stannar upp och lyssnar så dras vi närmre Herren.

 

Under varje vecka har vi ett tema där vi drar oss närmre Fadern, Sonen och Anden. Sök gärna själv i Bibeln efter texter som på nytt kan få måla Gudsbilden klarare för dig. Vi serverar några Bibelord som en start, men använd t.ex. sökfunktionen i en Bibel app eller www.karnbibeln.se för att gå vidare och djupare.

Guds namn

Ett spännande sätt att lära känna Fadern är att stanna upp inför Guds namn. I Bibeln har Gud mer än 300 namn. Varje namn ger en facett av Guds outgrundliga personlighet. Alla dessa namn är eviga och oföränderliga. Bibelns förståelse av namn är att de är sammansvetsade med personen. Lär dig Guds namn och du lär känna Guds natur och karaktär.

LÄR KÄNNA JAHVE – ”JAG ÄR DEN JAG ÄR” – I DITT LIV, FAMILJ OCH ARBETE

 

Namnet Jahve är det namn som Gud uppenbarar för Mose i samband med den brinnande busken, innan uttåget ur Egypten. ”Gud sade till Mose: ”Jag är den Jag Är.” Och han fortsatte: ”Så ska du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er.”” (2 Mos 3:14)

 

När Gud uppenbarar sig som Jahve i olika berättelser i Bibeln så gör han det för att möta sitt folks behov på olika sätt och vem Han vill vara för oss människor i alla tider. Kom ihåg att Guds namn är eviga och gäller oss alla. 

 

Nedan är några av de vanligaste namnen som beskriver vår Gud.  När vi ber för vårt liv, familj och arbete så kan vi få upptäcka hur Guds namn möter alla våra behov på olika områden. I bönen låter vi Anden genom Ordet uppenbara vem Fadern vill vara för dig. Läs gärna hela sammanhanget som versen står i.

 

1. Försörjare - Jahve Yireh,1 Mos 22:14

Gud uppenbarar sig för Abraham som försörjare i sitt livs svåraste prövning. När han stod inför att i förtröstan släppa taget om sin sons liv. Abraham vågade lita på Herren, för han hade lärt känna Fadern och räknade med att Gud hade makt att uppväcka sin son från det döda (Hebr. 11:19). 

 

Han behövde aldrig gå så långt att offra Isak, för Gud hade försett honom med ett bättre offer. Detta offer har en djupare mening och pekar hur Fadern skulle offra sin Son i vårt ställe. Det innebär att Gud inte bara vill skänka oss syndernas förlåtelse utan förse oss med allt vi behöver för får ande, själ och kropp. (Rom 8:32)

Hur hopplös än situation är som vi befinner oss i, finns där en inbjudan att i bön vända oss till Herren vår försörjare.

 

2. Helare - Jahve Rapha, 2 Mos 15:26

I denna berättelse uppenbarar Gud sig som sitt folks läkare. I motsats till de plågor som egyptierna fick utstå, så lovar Herren vara deras läkare. Vi läser också hur Herren visar Mose ett visst slags trä, som förvandlade det bittra vattnet till sötvatten. På samma sätt kan Han som hängde på korsets trä, göra allt bittert i våra liv sött igen!

 

Vi tar emot Herren som vår läkare i våra liv och familjer. Men också att det som är bittert och skadat kan få bli helt. Där Gud har satt oss på arbetsplatser och bland vänner kan vi förmedla korsets kraft till upprättelse.


3. Mitt segerbanér - Jahve Nissi, 2 Mos 17:15

När Guds folk vandrade genom öknen så blev de attackerade av Amalekiterna. Det var för Israel som det är för oss, vi vandrar i Guds vilja på väg in i Guds löften, ändå kom attacker. Mose inser att denna strid vinns inte genom mänsklig kraft. Han går upp på en höjd med två vänner och ber, och genom uthållig bön så vinner de över fienden.

 

När vi fastar och ber för våra liv, familj, vänner och arbeten, så gör vi det utifrån en Jesu överväldigande seger på korset. När vi lyfter upp det segerbaneret, så måste alla mörkrets makter fly.

 

4. Min frid - Jahve Shalom, Dom 6:24

Ännu en gång är Guds folk oerhört trängda och Herren uppenbarar sig som Shalom - Frid. På hebreiska är detta ett rikt ord som handlar om att något/någon är helt, fullkomligt och inger trygghet. I berättelsen är inte Gideon den typiska hjälten när han gömmer sig, ursäktar sig och gång på gång tvivlar på Guds tilltal. Men med Guds Frid i ryggen så möter Gideon sitt livs störta utmaning och får se en enorm seger över fienden. Påminner om Paulus ord till Rom: ”Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter.” (Rom 16:20)

 

5. Min herde - Jahve Rohi, Ps 23:1

Denna Psalm är en av de mest stärkande och trösterika som finns. Den visar Guds enorma herdehjärta för oss. Vara sig vi är på gröna ängar eller i dödsskuggans dal, så är centrum av uppenbarelsen att Herden går med oss.

 

Låt medvetenheten om Herdens närvaro sjunka in i din bön för ditt liv, familj och arbete. Allt kommer bli bra till slut, på riktigt.


6. Den Rättfärdige - Jahve Tsidkenu, Jer 23:6

Vår Fader i himlen vill uppenbara sin Rättfärdighet för oss i våra liv, familjer och arbetsplatser. Han har insatt sin Son som Kung som utövar sin vishet, rättvisa och Rättfärdighet i vår värld idag. 

 

I bönen och fastan får vi påminnas att Han är vår rättfärdighet. Vi varken kan eller behöver kämpa för vår egen postition inför Gud, den är oss genom tron given. Vi har förklarats rättfärdiga och vi har nu frid med Gud (Rom 5:1)


7. Alltid här - Jahve Shammah, Hes 48:35.

Det största löftet vi har som Jesustroende är att: ”Herren är här.” Vi är inte längre själva - Gud är med oss i våra liv, familjer och arbete. Herren skapade oss för att leva livet med honom, att forma familjen och vänskap tillsammans med Herren. Guds tanke med vårt arbete är att vara Hans medarbetare i förvaltandet av skapelsen. Tänk att få göra det på ett sätt så att andra säger: ”Herren är här”.

LÄR KÄNNA GUDS FYRA VANLIGASTE NAMN I GAMLA TESTAMENTET

De tre namnen som översätts till Gud eller Herren på svenska är Elohim (förkortas El), Jahve och Adonai. Utifrån dessa grundnamn kopplas sedan olika egenskaper som beskriver Guds karaktär. De vanligaste fyra namnen är:

 

Jahve Sebaoth – Herrens härskarornas Gud. Den ”mäktige” Guden.

2 Sam 5:10; 6:2, 18; 1 Kung 18:15; 1 Krön 11:9; Ps 24:10; 46:8; 84:4; 89:9; Jes 1:24; 6:3; 10:26; 13:13; 24:23; 29:6; 47:4; 51:15; Jer 10:16; 32:18; 51:14; Hos 12:5;

Nah 2:13; Sef 2:10; Hag 2:7-9; Sak 9:15; 13:7 och Mal 3:10.

 

El Elyon – Gud den högste. Den Gud som ”beskyddar”

1 Mos 14:18-22; 4 Mos 24:16; 5 Mos 32:8;

Ps 7:18; 21:8; 57:3; 82:6; 92:2 och Dan 7:15-27.

 

El Qodesh – Gud den Helige. Den ”fullkomlige” Guden

3 Mos 19:2; 20:26; 21:8; Ps 71:22;

89:19; Jes 1:4; 12:6; 29:23; 30:15; 43:3; 47:4; 49:7; 57:15; Jer 51:5;

Hes 39:7 och 11:9.

 

El Shaddai – Gud den allsmäktige. Den Gud som ”försörjer” och är tillräcklig.

1 Mos 28:3; 35:11; 43:14; 48:3; 49:25; 2 Mos 6:3; 4 Mos 24:4; 24:16; Rut 1:20-21; Job

5:17; 8:5; 21:20; 22:17; 27:10-13; 31:2; 31:2; Ps 91:1; Hes 1:24 och

10:5.


Det finns tre enkla frågor att ställa till Bibeltexten:

  1. Förstår jag vad jag läser? (Läs sakta)

  2. Vad lär jag mig i texten? (Lyssna)

  3. Vad tar jag till mig och vill följa i mitt liv? (Tillämpa)

loggasvarttext_edited.png
bottom of page