top of page

Lär känna Anden

Den sista veckan lägger vi betoning på att lära känna den tredje personen i Gudomen – den underbare helige Ande.

Den Helige Ande

Vilken nåd det är att få vandra i gemenskap med Anden, såsom lärjungarna vandrade med Jesus. Jesus sa,  ”Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid” (Joh 14:16)
 

Ordet hjälpare kan översättas ”kallad intill/med”, alltså någon som är kallad att vandra bredvid.

Ordet annan innebär inte ”en annan istället för” utan ”en annan liknande”.

Sammantaget får vi en viktig insikt om Anden: att Fadern sänder Anden för att ge oss en som är kallad att vandra med oss, som kan hjälpa oss likt Jesus hjälpte lärjungarna.

 

Utmaningen för våra sinnen är att förhålla oss till Gud som både transcendent (utanför tid och rum) och immanent (påtaglig i tid och rum). Den Helige Ande är Gud överallt närvarande och vill uppenbara sig för oss på ett påtagligt sätt, utan att Han tar en fysisk gestalt.

 

Den helige Ande är en person som vi kan lära känna såsom lärjungarna lärde känna Jesus. Precis som Jesus uppenbarar sin person genom bildspråk så beskriver Bibeln Andens person och funktion genom bilder. Här ska vi gå igenom sju av dessa bilder för att lära känna Anden på ett djupare sätt.

 

 

  1. Vind

 

Apg 2:1

1 När pingstdagen kom var de alla samlade. 2 Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 

 

Det mest tydliga och uppenbara sättet som Bibeln beskriver Anden på är som en vind, eftersom både hebreiskans ord för ande, ruach, och grekiskans pneuma betyder vind eller andedräkt. Det betyder att Guds Ande är oss nära, lika nära som vårt eget andetag. Men han är också lika kraftfull som en stormvind som kan rycka upp träden vid rötterna.

 

Har du upplevt den Helige Andes närvaro någon gång?

Ta en stund in stillhet, där du inte blir störd och välkomna Anden. Be att han ska visa sig för dig och att du ska få känna hans närvaro och uppleva Hans kärlek.
 

   2. Eld

 

Apg 2:3

3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Alla uppfylldes av  den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

 

När Anden utgjuts på Pingstdagen visare sig Anden som både vind och eld. Elden fördelar sig på var och en och samtidigt uppfylls de av den Helige Ande och de börjar tala nya språk, även kallat tungotal. Detta är en underbar erfarenhet som vi också kan få ta emot.

 

Det som händer att vi då talar från vår ande utan att vårt förstånd hänger med. Det kan vara som ett djupt kärleksspråk från vår vårt hjärta till Guds hjärta. Lite liknande som en bebis som jollrar all sin kärlek till sina föräldrar. Man förstår inget och ändå allt. Djup ropar till djup.

 

Tungotal kan också frambära ett budskap till en annan människa på ett språk som vi mänskligt sätt inte kan förstå. Det var det som hände på Pingstdagen. Det är Andens närvaro i vår ande som gör det möjligt för oss att förmedla ett budskap till andra på ett övernaturligt sätt.

 

Detta hände mig en gång i ett bönemöte. Jag var i bön och helt fokuserad på Jesus. Det stod en tjej från Italien bredvid mig som hörde hur jag började prisa Gud på italienska (annars är Ciao det enda ord jag kan på Italienska). Hon blev väldigt uppmuntrad som ny i församlingen.

 

Jesus är den som döper oss i Helig Ande och eld står det i Matt 3:11.

Har du blivit fylld med den Helige Andes eld eller behöver du bli uppfylld igen?

Ta en stund i bön själv eller med andra och be om Andens eld – därifrån början en spännande resa med Guds kraft i ditt liv.

 

 

 

   3. Olja

 

Apg 10:38

38 hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Ande och kraft. 

 

1 Joh 2:27

Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt, och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.

 

Hebr 1:9

Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

 

I dessa bibelverser ser vi att Andens koppling till olja eller smörjelse bär många betydelser. Fortsätter vi att utforska olja så ser vi hur betydelsefull den var i vardagen i mellanöstern på den tiden i tex matlagning, medicin, kroppsvård mm.

Om vi förenklar begreppet utifrån Bibeln så står smörjelsen för någon som Herren utvalt och gett kraft till ett särskilt uppdrag. Messias är tex. den Smorde till att var frälsaren och befriaren.

 

Oljan står också för Andens närvaro i våra liv. Både till kraft att utföra uppdraget, men också för att förmedla uppenbarelse, glädje och allt det som tillhör Gudsriket.

 

Jesus ger oss en liknelse om de tio jungfrurna i Matt 25. Där blir det tydligt hur viktigt det är för oss att ständigt fylla på olja i våra liv, så att vi kan hålla oss brinnande i våra hjärtan ändå tills Jesus kommer tillbaka.

 

Herre, vi tackar din för din smörjelse över våra liv. Fyll oss mer med din Helige Andes olja!
 

   4. Duva

 

Joh 1:32

32 Johannes vittnade och sade: "Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. 33 Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den helige Ande. 34 Jag har sett det och vittnat: han är Guds Son."

 

1 Mos 8:9

9 Men duvan hittade ingen plats där hon kunde vila sin fot utan kom tillbaka till honom i arken, eftersom vatten täckte hela jorden. Då räckte Noa ut handen och tog in duvan till sig i arken.

 

Dessa två texter visar oss att Gud vill sända sin Ande till oss och bli kvar hos oss. Men våra liv kan vara så fyllda av annat, likt vattnet täckte jorden, så att duvan inte kan landa.

 

Jesus visar oss ett sätt att leva där Anden blir kvar, får utrymme och trivs. Bibeln säger nämligen att vi kan bedröva den Helige Ande (Ef 4:30). Vilket visar oss att han är en person med en vilja och känslor, och inte en kraft som vi kan använda för egen vinning.

 

I Bibeln så är bilden om duvan främst kopplat till en budbärare. Namnet Jona betyder just duva och berättelsen i Bibeln ser vi att Jona först vägrar att vara budbäraren till Ninive. Han ångrar sig till slut, och får se en hel stad omvända sig till Herren.

 

Anden vill landa i ditt liv som en duva. Först vill han ge dig frid, sen vill han sända dig och förmedla fridens evangelium till andra. (Joh 20:21-22)
 

   5. Vatten

 

Joh 7:37-39
​37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon är törstig, kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram." 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom.
Hes 47:1,9

  1 Sedan förde han mig tillbaka till husets ingång, och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan.

9 Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna blir där mycket talrika, för när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt, och allt får liv där strömmen rinner fram.

 

Vatten är som bekant livsnödvändigt för vår kropp, men det gör inte mycket nytta för vårt andliga liv. Det är Andens vatten, som står för Hans närvaro, som ger andligt liv.

 

Det finns en kraftfull bild i Hes. 47 om hur vatten flödar fram från himmelens tempel och rinner ut över landet, och allt som den rör vid kommer till liv. Men denna mäktiga ström som vi inbjuds att inte bara vada i, men bada i, startar som ett stilla flöda under tröskeln. Andens liv kan börja stilla i det lilla och om det får utrymme i våra liv så har det kraft att förvandla allt.

 

Låt oss ge maximalt utrymme för Anden i våra liv, familjer, församling så att staden och landet kan komma liv – ”allt får liv där strömmen rinner fram”.
 

   6. Vin

 

Matt 9:17

17 Och man häller inte nytt vin i gamla säckar. I så fall sprängs säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Då bevaras både vin och säckar."

 

Joh 2:9

"Alla sätter fram det goda vinet först, och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu."

 

Jesu första under som beskrivs i Joh 2 är intressant och en profetisk bild om vad Jesus har på gång. Det kopplas till detta löfte: ”Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande” (Joel 2:28). Vi lever i de sista dagarna och där har Jesus sparat det bästa vinet till sist.

 

Bibeln gör det också tydligt att innan Jesus kommer tillbaka så kommer det vara tuffa tider på jorden med krig, smittor, naturkatastrofer, men också att det kommer vara mer av det goda vinet – nämligen mer av Andens närvaro bland hans folk.

 

Där utmanas vi som troende att vara nya förvandlade vinsäckar som kan ta emot detta nya vin, så att det kan bli till glädje för alla tar emot inbjudan att vara med på festen.

 

Tack Herre att du dukar för oss en festmåltid i den här tiden. Vi vill äta och dricka av den andliga mat och dryck du ger till oss.

 

   7. Sigill

 

Ef 1:13

I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill.

 

Sigill är ju inget vi använder till vardags längre, men detta är en viktig och vacker bild på Andens märke på vår insida. Det bekräftar vem vi tillhör, vårt bergfasta hopp och vårt himmelska arv.

 

Anden är den som ständigt viskar i vårt inre om vårt barnaskap till Fadern i Kristus. Det finns ingen eller inget som kan rycka oss ur den familj som vi blivit adopterade in i genom ”barnaskapets Ande” (Rom 8:15-17)

 

Tänk om denna sanning fick sjunka in djupt i vårt inre. Av nåd är vi Guds älskade barn för evigt. Ingen ondska, mörker, demoner, synd, skuld kan skilja oss från Hans kärlek i Kristus Jesus (Rom 8:31-38). Amen!

loggasvarttext_edited.png
bottom of page