top of page

21 dagar av bön och fasta

winter-1836873.jpg

1

Vecka 1, 15-21 januari

TEMA
Lär känna Fadern
BÖNEFOKUS
Mitt liv, familj och arbete

 

2

Vecka 2, 22-28 januari

TEMA
Lär känna Sonen
BÖNEFOKUS
Församlingen
 

3

Vecka 3, 29 jan - 4 februari

TEMA
Lär känna Anden
BÖNEFOKUS
Staden, landet, världen

Daniel 9 och 10

Dan 9:2-4

2 I hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas för Jerusalems ödeläggelse, nämligen sjuttio år. 3 Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. 4 Jag bad till Herren min Gud och bekände.
 

Dan 9:20-23

20 Jag fortsatte tala och be och bekänna min synd och mitt folk Israels synd, och kom inför Herren min Gud med min förbön för min Guds heliga berg. 21 Medan jag ännu talade i min bön kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag hade sett förut i min syn. Det var vid tiden för kvälls-offret. 22 Han undervisade mig och sade till mig: ”Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd.
23 Redan när du började be gick ordet ut, och jag har kommit för att berätta det för dig, för du är högt älskad. Så ge akt på ordet och förstå synen.

 

Dan 10:2-3,12,18-19

2 Vid den tiden hade jag, Daniel, gått och sörjt i tre veckors tid. 3 Jag åt inga läckerheter, kött och vin kom inte i min mun, och jag smorde mig inte med olja förrän de tre veckorna hade gått. 12 Han sade till mig: ”Var inte rädd, Daniel. Redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit på grund av dina ord.

18 Han som såg ut som en människa rörde då vid mig igen och styrkte mig. 19 Han sade: ”Var inte rädd, du högt älskade man! Frid vare med dig, var stark, ja, var stark!” När han talade med mig kände jag mig styrkt och sade: ”Tala, min herre, för du har styrkt mig.”

ATT FASTA

Omsatt i vardagsspråk så handlar det om att fundera på vad du vill välja bort under en period. Man kan avstå mat, dryck, skärmtid eller annat så att tid och fokus kan ges till att vara med Gud. Det är viktigt att fasta på ett hälsosamt sätt och i samråd med din läkare.

Du är inbjuden till fest!

Tänk att få börja året med att sitta ned vid ett dukat bord. Den gode Herden leder oss inte bara till gröna ängar utan förbereder ett dukat bord i våra ovänners åsyn (Ps 23). Där får vi äta av de himmelska rätterna och dricka djupt av Andens livgivande vatten.

 

Fastan leder oss in i Guds godhet
Vår vandring här på jorden kan upplevas oerhört svår, mörk och trängd många gånger. Jag minns en berättelse från Richard Wurmbrand jag läste i min ungdom. Han satt i fängelse för sin tro på Jesus i det dåvarande kommunistiska Rumänien. Han beskrev hur han i fängelset hade de starkaste upplevelserna av den himmelska härligheten. Så påtagligt var det för honom att han inte hade velat vara utan tiden i fängelset.

 

När mörkret omger oss och vill skrämma och förvirra oss så behöver vi påminnas om vilka vi är och vem vi tillhör: Vårt medborgarskap är himmelen och vi tillhör en uppstånden Konung. Fastan ger oss möjligheten att förankra vår själ i den verklighet som vi tillhör, det arv som är vårt och det tillkommande Riket. Förenklat så syftar fastan till att leda oss in i Guds godhet.

 

Fastan är också att förberedas och förädlas i Hans närvaro. Det är att låta hela sin kropp, själ och ande involveras i den helgelseprocess där Anden formar våra liv. Den fysiska hungern (eller abstinensen efter skärmar och stimulans) blir vår bön och vår längtan efter att förankras i Jesus mer än i den här världen. Helgelse handlar inte om att jobba hårt på vår karaktär, utan om att avskiljas till Jesus och förbli i Honom och att Hans Ord förblir i oss (Joh 15), då växer Andens frukt fram istället för en jagcentrerad prestationsreligion.

 

21 dagar i Hans närvaro

I Bibeln finns olika typer av fasta i olika tider av Israels historia. Vi kommer under vår fasta hämta inspiration från Daniels bok kapitel 9-10.

 

Vi ser i texten att:

  • Guds löften om frihet triggar Daniel till att be och fasta.

  • Daniel ödmjukar sig inför Herren i bönen och bekänner synd.

  • Herren hör Daniels bön från början, men svaret dröjer på grund strid i andevärlden.

  • Daniel avstår från god/söt mat, kött och vin (åt förmodligen grönsaker/frön och drack vatten Dan 1:12)

  • Daniel blir styrkt när ängel når fram till Daniel

  • Bönen och fastan påverkar världshistorien.

 

Det finns mer spännande i texten som vi får lämna just nu, men lägg märke till i Dan 9:1 när Daniel börjar be så är Kung Koresh inne i sitt första regeringsår. Läs sedan inledningen på Esra bok och vem som är Kung, och vi inser vilket enormt bönesvar som Daniel fick se framför sina ögon.

loggasvarttext_edited.png
bottom of page