Vår vision

Vinna människor för Jesus Kristus i vår omgivning, i Vallentuna och i världen.
Vårda varandra i en gemenskap som kännetecknas av öppenhet, kärlek, glädje, omtanke och trygghet där alla människor har lika värde, oberoende av kön, ålder, social och kulturell bakgrund.
Växa som enskilda personer och som församling där var och en får vara i funktion i sin personliga kallelse, sin personlighet och sina gåvor.

Vi vill

- ge alla möjligheten att hitta vägen till livet
- genom både det vi säger och gör visa på människors lika värde
- ge dem som kommer i kontakt med oss en gemenskap öppen för alla

Centrumkyrkan Vallentuna ~ Kyrkan mitt i byn
Vikingavägen 1, Box 84, 186 22 Vallentuna ~ 08-511 785 75 ~ kyrkan@ckvallentuna.se