Vår historia

Hur Filadelfias utpost i Vallentuna och Pingstförsamlingen Elim i Täby kyrkby blev Vallentuna pingstförsamling.

Historien börjar med att köpmannen Gerhard Falk och hans hustru Alma 1916 flyttar från Täby till en liten stuga i Gustafslund under Lindö. De kände evangelisten Edith Fällt, som på så sätt kom till Vallentuna. Edith Fällt ville göra något för Vallentuna och kom att få ett avgörande inflytande på utvecklingen.

Surstagruppen bildas
Lördagen den 26 april 1919 samlas ca 20 personer, de flesta medlemmar i Filadelfia Stockholm, i salen hos hemmansägaren Verner Lundin i Sursta (ofrälst). De hade kallat på en person från Filadelfia Stockholm för att diskutera ett kapellbygge. Det blev Edvin Tallbacka som for ut till Sursta. Man ansåg att ”för att Guds ord skall fritt få förkunnas på orten, är det nödvändigt att lämplig lokal finns”. Verner Lundin erbjöd gratis en solig björkbacke. Man samlade ihop 600 kr (motsvarar år 2015 nästan 11000 kr) och fattade beslut om att bygga ett bönehus på den 1200 m2 stora tomten. Det skulle tills vidare erbjudas Filadelfia Stockholm.
Filadelfiaförsamlingen mottog tacksamt gåvan. Man hoppades redan då, 1919, på att en fri biblisk församling skulle bildas så att ”en stor skara uti Wallentuna skulle frälsas”. Man säger att ”Vi är förvissade att Gud i himmelen beslutat att resa ett hus till sitt namns förhärligande där”. Man hänvisar till att ”Syster Edit Fällt, som verkat till mycken välsignelse i dessa bygder, har stor tro på Gud för detta bönehusbygge”. Hon kom sedan att ha en nyckelroll i Surstaverksamheten. Edvin Tallbacka blev Filadelfia Stockholms representant i denna fråga.

Kapellet i Sursta
Redan 1920 börjar kapellet i Sursta ta form. Evangelisten Edith Fällt bor i övervåningen. Möten hålls i lilla salen, som rymmer 50 pers. Den senare färdigställda stora salen rymde 300 personer. Sursta-kapellet invigdes 22-23/10 1921 av Lewi Pethrus och Stora strängmusiken från Filadelfia Stockholm. Filadelfia Stockholm äger kapellet och tomten.
På årsmötet 10 februari 1924 vill Surstagruppens 26 medlemmar bilda egen församling. Några äldstebröder och diakoner från Filadelfia Stockholm reste ut till Sursta den 8 juni för att diskutera med vännerna. Någon församlingsbildning blir inte av. Kanske var det bara halvhjärtade försök att bilda egen församling. Det skulle i alla fall dröja 39 år innan så skedde 18 mars 1973.

Pingstförsamlingen Elim i Täby kyrkby
Några månader senare 19 oktober 1919 bildas ”den fria” Pingstförsamlingen Elim i Täby kyrkby. Även här var Edvin Tallbacka med tillsammans med pastor Gustafsson. Möten hölls i Täby posthus. Församlingen utgjords av 21 döpta bröder och systrar. Man hade ingen gruppledare eller föreståndare, bara en evangelist – även om en driftig sådan – Edith Fällt. Evangelisten Edith Fällt var således verksam både i Surstagruppen och i Pingstförsamlingen Elim i Täby kyrkby.

Surstagruppen närmar sig Vallentuna stationssamhälle
Efter nästan 20 år, 1938, börjar man söka sig bort fån Sursta närmare Vallentuna stationssamhälle. Möten hålls omväxlande i Godtemplarlokalen i närheten av Teknikvägen/Upplands Väsbyvägen och i Centrumbiografen i Vallentuna. Vid den här tiden, 1940, bestod Surstagruppen av 24 personer.

Surstagruppen köper en tomt i centrala Vallentuna
År 1944 köper Surstagruppen tomten Rickeby 1:152 i Vallentuna centrum för 3000 kr. Tomten kommer därmed att tillhöra Filadelfia Stockholm. Köpesumman motsvarar år 2015 drygt 60 000 kr. Gruppen har nu 30 medlemmar.
Samtidigt som Böneringen i Sursta ”blir med tomt” passar Elim i Täby kyrkby på att fylla 25. Detta firades den 25 oktober 1944.

Surstakapellet säljs
År 1962, efter 43 år, beslutar gruppen att göra sig av med Surstakapellet som säljs till Johansson & Idermark, Vallentuna möbelindustri, som lagerlokal.
Surstagruppen för nu en ambulerande tillvaro i olika lokaler, gymnastiksalar i olika skolor, en tid i Missionskyrkan och i Väsbygårdens samlingssal.

Kyrkbygget tar form
Samtidigt börjar gruppen allt mer aktivt arbeta för ett kyrkobygge på den egna centralt belägna tomten. En byggnadskassa bildades och man tog till och med fram ritningsförslag. Både viljan att satsa och tro för att den lilla gruppen på ett 50-tal medlemmar skulle kunna genomföra projektet fanns. Det stora problemet var att tomten var belagd med byggnadsförbud eftersom den inte låg inom stadsplanerat område. Kommunen gav inga förhoppningar om att någonsin få bygga en kyrka på den platsen. Så följde en tid av intensiva försök att lösa lokalfrågan.
I början av 1970-talet började det hända saker. Det dåvarande kommunalrådet Ingvar Lidskog och avdelningsdirektören Lennart Wiberg bidrog starkt till att en tomt för en kyrka ritades in i stadsplanen. Därmed öppnades vägen för en egen kyrka på den egna tomten.

Vallentuna Pingstförsamling bildas och kyrkan byggs
Gruppen i Vallentuna gjorde upprepade försök att få bilda en egen församling men Filadelfia Stockholm vill inte det. För att komma vidare i församlingsfrågan beslutar därför Surstagruppen att slå sig samman med Pingstförsamlingen Elim i Täby kyrkby och anta namnet Pingstförsamlingen Täby Vallentuna. Först då går Filadelfia Stockholm med på att Surstagruppen får bilda en egen församling.
Den 18 mars 1973 bildas Vallentuna pingstförsamling med 97 medlemmar och pastor Ivan Karlsson som föreståndare. Medlemmarna kommer både från Surstagruppen och från Pingstförsamlingen Elim i Täby. Filadelfia Stockholm skänker tomten till den nya församlingen. Nu såg man äntligen en möjlighet att komma igång med bygget av en kyrka på tomten. Bygglov erhölls den 5 september 1978 och bygget av en kyrka startade direkt. Kyrkan byggdes till stor del av medlemmarna själva. Ansvarig byggledare var Georg Björhag. Helgen 18-19 augusti 1979 invigs den nya Pingstkyrkan i Vallentuna.

Vid församlingsmöte 16 juni 2013 ändrades kyrkans namn till Centrumkyrkan Vallentuna.

Pingstförsamlingen i Vallentuna har idag 118 medlemmar och ytterligare ett stort antal personer som regelbundet deltar i våra verksamheter. Församlingen bedriver en omfattande verksamhet för alla åldrar i Vallentuna men är också engagerad i gatubarnsverksamheten Hope för Children i Lettland och i församlingen Gods Garage i Zhytomyr, i Ukraina.

Centrumkyrkan Vallentuna ~ Kyrkan mitt i byn
Vikingavägen 1, Box 84, 186 22 Vallentuna ~ 08-511 785 75 ~ kyrkan@ckvallentuna.se