Vår ekonomi

Bankgiro

Gåvor till församlingens verksamhet: 502-0151
Gåvor till vår mission i Lettland och Ukraina: 134-5727

Hur får Centrumkyrkan in pengar?

Församlingens inkomster baseras på frivilliga gåvor. Vi gör insamlingar till församlingens verksamhet i varje gudstjänst och ibland till något extra ändamål. Ex världens barn, missbruksvård mm. Fler och fler sätter in pengar på vårt bankgiro i samband med att man betalar sina räkningar.
Bibeln talar om "tiondegivande" vilket innebär att man ger 10 % av sin privata inkomst till församlingen. Detta är inget tvingande utan en frivillig gåva.

Vi har inga kommunala eller statliga bidrag.

Swish - via telefon till församlingen

Du kan använda appen Swish för mobil för att föra över pengar via en smart phone.
Mottagarnr för församlingen är: 1235700141

Det fungerar för följande banker: Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, Swedbank och Sparbankerna.

Du behöver även appen BankID.

Centrumkyrkan Vallentuna ~ Kyrkan mitt i byn
Vikingavägen 1, Box 84, 186 22 Vallentuna ~ 08-511 785 75 ~ kyrkan@ckvallentuna.se