Söndax

2013-10-13_sondaxkul2.jpg

Söndax är vår söndagsskola, som vi har varje söndag under gudstjänsttid.

Ibland är vi ute, om det är gott väder.

Centrumkyrkan Vallentuna ~ Kyrkan mitt i byn
Vikingavägen 1, Box 84, 186 22 Vallentuna ~ 08-511 785 75 ~ kyrkan@ckvallentuna.se