Bläddra en månad bakåt Januari 2020 Bläddra en månad framåt
v. 01
1 on 17:00 Ekumenisk fredsbön
Ekumenisk fredsbön i Vallentuna kyrka
Spara i din kalender
5 11:00 Gudstjänst med nattvard
Annika Bertilsson
Sång med Daniel Bertilsson
Kyrkkaffe
Spara i din kalender
v. 02
12 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 03
19 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 04
26 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2020 Bläddra en månad framåt

Centrumkyrkan Vallentuna ~ Kyrkan mitt i byn
Vikingavägen 1, Box 84, 186 22 Vallentuna ~ 08-511 785 75 ~ kyrkan@ckvallentuna.se