Centrumkyrkan Vallentuna
Februari 2020

v. 05
2 09:30 Bön
Vision - Be för en vision i ditt liv och i vår församling.
11:00 Gudstjänst med nattvard
Annika Bertilsson
Sång med Daniel Bertilsson
Söndax
Kyrkfika
v. 06
7 fr 10:00 Språkcafé
Kom för att träffa svenskar och prata svenska
18:00 Fredax
En kul kväll för dig mellan 8 och 13 år. Vi börjar med middag och sedan gör vi något kul tillsammans.Slut kl 20.00.
9 11:00 Gudstjänst
Göran Reierstam
Sång med Per Killiner.
Söndax
Kyrkfika

Efter gudstjänsten blir det Församlingsmöte
v. 07
14 fr 10:00 Språkcafé
Kom för att träffa svenskar och prata svenska
18:00 Fredax
En kul kväll för dig mellan 8 och 13 år. Vi börjar med middag och sedan gör vi något kul tillsammans.Slut kl 20.00.
15 09:00 Arbetsdag i kyrkan
Vi fixar småsaker, bland annat förråd och börjar med andaktsrummet. Mellan 9.00-12.00
16 11:00 Gudstjänst
Annika Bertilsson och Ulla Berglund.
Söndax
Kyrkfika
v. 08
21 fr 10:00 Språkcafé
Kom för att träffa svenskar och prata svenska
18:00 Fredax
En kul kväll för dig mellan 8 och 13 år. Vi börjar med middag och sedan gör vi något kul tillsammans.Slut kl 20.00.
23 11:00 Gudstjänst
Annika Bertilsson och Daniel Bertilsson
Söndax
Kyrkfika
v. 09
28 fr 10:00 Språkcafé
Kom för att träffa svenskar och prata svenska
18:00 Fredax
En kul kväll för dig mellan 8 och 13 år. Vi börjar med middag och sedan gör vi något kul tillsammans.Slut kl 20.00.