Centrumkyrkan Vallentuna
Mars 2019

v. 09
1 fr 10:00 Språkcafé
Kom för att träffa svenskar och prata svenska
18:00 Fredax
Sportlov
3 11:00 Gudstjänst med nattvard
Stig Nyman och Ove Jävert
Lovsång med Per Killiner
Söndax
Kyrkkaffe
v. 10
5 ti 19:00 Bön
Vi träffas och ber tillsammans en kväll under vår bönevecka
8 fr 10:00 Språkcafé
Kom för att träffa svenskar och prata svenska
18:00 Fredax
En kul kväll för dig mellan 8 och 13 år. Vi börjar med middag och sedan gör vi något kul tillsammans.Slut kl 20.00.
9 18:00 Bön- och lovsångskväll
10 11:00 Gudstjänst med årsmöte
Annika Bertilsson och Lars-Bertil Ohlsson
Lovsång med Marie Häverbring
Söndax och kyrkkaffe

Församlingens Årsmöte efter gudstjänsten
v. 11
13 on 19:00 Samtalskväll
Välkommen du som vill veta mer om Centrumkyrkan
14 to 18:00 Frågorna är många - utforska svaren UNGDOMSALPHA
Varje gång börjar vi med te och mackor
Gratis
Anmäl er till er pastor/ungdomspastor/ledare
15 fr 10:00 Språkcafé
Kom för att träffa svenskar och prata svenska
18:00 Fredax
En kul kväll för dig mellan 8 och 13 år. Vi börjar med middag och sedan gör vi något kul tillsammans.Slut kl 20.00.
17 11:00 Gudstjänst
Göran Reierstam och Ulla Berglund
Söndax
Extra insamling till Hope for Children 25 år

Kyrkkaffe
v. 12
22 fr 10:00 Språkcafé
Kom för att träffa svenskar och prata svenska
18:00 Fredax
En kul kväll för dig mellan 8 och 13 år. Vi börjar med middag och sedan gör vi något kul tillsammans.Slut kl 20.00.
24 11:00 Gudstjänst
Annika Bertilsson
Söndax
Extra insamling till Hope for Children 25 år
Kyrkkaffe
18:00 Bön
Vi ber för församlingen, Vallentuna, vår värld, men också för personliga böneämnen.
v. 13
28 to 18:00 Frågorna är många - utforska svaren UNGDOMSALPHA
Varje gång börjar vi med te och mackor
Gratis
Anmäl er till er pastor/ungdomspastor/ledare
29 fr 10:00 Språkcafé
Kom för att träffa svenskar och prata svenska
18:00 Fredax
En kul kväll för dig mellan 8 och 13 år. Vi börjar med middag och sedan gör vi något kul tillsammans.Slut kl 20.00.
31 11:00 Gudstjänst
Annika Bertilsson och Ulla Berglund
Söndax
Kyrkkaffe
18:00 Bön
Vi ber för församlingen, Vallentuna, vår värld, men också för personliga böneämnen.