Hemgrupper

Vad är en hemgrupp?

Bönegrupper, cellgrupper, hemgrupper, kärt barn har många namn. Tanken med hemgrupperna är att ha tillgång till en mindre gemenskap. Ett bra komplement till den stora församlingen som kommer samman på söndagarna. Cellgruppen samlas i någon av medlemmarnas hem för bön, samtal, bibelläsning och fika samt gemenskap.

Nuvarande hemgrupper?

Vi har för närvarande tre hemgrupper. Och kommer att starta fler efter hand som behovet dyker upp. Äldstegruppen har utarbetat ett kompendium för den som vill vara med och starta en ny hemgrupp i vår församling. Kontakta vår pastor för mera information.
Du kan skriva ditt namn och telefonnummer på en lista i kyrkan eller skicka ett mejl till vår pastor om du vill vara med i någon av våra hemegrupper.

Centrumkyrkan Vallentuna ~ Kyrkan mitt i byn
Vikingavägen 1, Box 84, 186 22 Vallentuna ~ 08-511 785 75 ~ kyrkan@ckvallentuna.se