Gudstjänster

Oftast firar vi gudstjänst på söndag förmiddag. I gudstjänsten ingår musik, bön och predikan. Vanligtvis predikar vår pastor, vid andra tillfällen har vi inbjudna gästtalare. Den första söndagen varje månad har vi också brödsbrytelse (nattvard). Före gudstjänsten samlas de som önskar till bön.

Datum och tider hittar du i kalendern.

Ljudfiler från predikningar under 2015

25 jan Ulrik
22 feb Göran "Skapade till Guds avbild" (presentation)

Ljudfiler från predikningar under 2014

15 jun Bengt
13 jul Carin

Ljudfiler från predikningar under 2013

13 jan
2 feb
24 feb
28 apr
19 maj
26 maj

Centrumkyrkan Vallentuna ~ Kyrkan mitt i byn
Vikingavägen 1, Box 84, 186 22 Vallentuna ~ 08-511 785 75 ~ kyrkan@ckvallentuna.se