Gudstjänst

Du är välkommen till vår kyrka varje söndag för att fira gudstjänst med oss, oftast kl 11.00. De brukar kännetecknas av mycket sång och musik, predikan med undervisning från Bibeln och möjlighet till både bön och personlig förbön. Barnen har sin egen gudstjänst i Söndax. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen med kyrkkaffe. Första söndagen varje månad har vi också brödsbrytelse (nattvard).

Se mer i

Centrumkyrkan Vallentuna ~ Kyrkan mitt i byn
Vikingavägen 1, Box 84, 186 22 Vallentuna ~ 08-511 785 75 ~ kyrkan@ckvallentuna.se